logo

Många av Sveriges Unga Muslimers medlemmar har flera frågor och tankar i huvudet efter att man har läst om Muslimska familjedagarna. Flera kontaktade SUM och var oroliga över SUM Konferensen.

Ordförande Mustafa svarar nedan på några frågor, som inshaAllah gör det enklare att förstå det nya initiativet.

Varför gör vi SUM Konferensen?

  • SUM Konferensen har årligen arrangerats för att skapa en mötesplats för ungdomar att träffas på samtidigt som de ökar sin kunskap, stärker sin muslimska identitet och lära känna andra syskon. Att göra Dawa är alltid målet och metoderna kan variera från tid till tid. SUM Konferensen är inte målet, utan ett medel för att uppnå målet, dvs. att göra Dawa.

Är SUM Konferensen slut?

  • Namnet ”SUM Konferensen” är slut, men allt vi brukade göra/erbjuda under den årliga påskhelgen kommer att finnas kvar. Föreläsningar, workshops, många ungdomar, Nashid, paneldiskussioner och mycket annat kommer att finnas kvar, inshaAllah.

Varför ändra nu?

  • Som ni har märkt så flyttade vi från Åsö Gymnasium för att hitta en ny plats som passar vår konferens bättre. Men det gjorde vi också för att testa ett nytt koncept, där vi har ett fullspäckat program med föreläsningar men också andra aktiviteter vid sidan av. Efter två år kände vi att vi är mogna nog att växa.

Är det en familjekonferens eller en ungdomskonferens?

  • Muslimska familjedagarna är en mötesplats för varje individ i familjen. Familjen är samhällets främsta byggsten. Vare sig du är barn, ungdom eller vuxen så är du en del av en familj. Även som singel är du en del av den muslimska familjen. Som muslimer är vi syskon och utgör tillsammans en stor familj som måste träffas för att lära känna varandra. Allah swt säger i Surat Al-Hudjurat, vers 13 ” Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra”.

Varför kunde inte SUM Konferensen fortsätta ändå?

  • En av anledningarna till att vi slår ihop två konferenser och gör ett nytt samarbete är för att effektivisera resurserna. Konferenserna är väldigt kostsamma och kräver ett stort antal volontärer. Dessutom tar det väldigt lång tid för arrangörerna att planera dessa konferenser. När alla tillsammans samarbetar så tar man vara på IFiS:s, SUM:s och Ibn Rushds långa erfarenheter och fokuserar bättre. Allah swt säger i Surat Al-Maeda, vers 2 ”samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan”.

Hur blir programmet?

  • Programmet kommer fortfarande att innehålla föreläsningar, workshops, seminarium, underhållning och diskussioner.

Vad är nytt då?

  • Det finns en stor mångfald bland muslimerna i Sverige och många unga och äldre har svårt att hitta forum med aktiviteter där de kan lära sig mer om islam. SUM Konferensen har program på svenska och engelska, men på ungdoms nivå. Den svensk- och engelsktalande gruppen utgörs inte bara av ungdomar, och det är därför vi måste skapa ett forum för ett mer avancerat program för alla som har känt att föreläsningarna på SUM Konferensen är basic.
  • Alla muslimer talar inte heller arabiska, svenska eller engelska. Därför gör vi nu utrymme för program på flera viktiga språk, så som turkiska, bosniakiska, somaliska m.fl. Så att ännu fler muslimer kan få ta del av evenemanget.
  • Det många inte känner till är att föreläsare och lärda blir mer intresserade av att gästa ett evenemang när de vet att alla muslimer är samlade på ett ställe. Därför tror vi att denna satsning kommer att fånga fler föreläsares intresse, inshaAllah.

 

Slutligen är det viktigare att fokusera på varför vi gör Dawa, än att fokusera på hur. Metoder och medel kommer att förändras hela tiden, kvar är målet.

Allah swt vill att vi ska träffas hela tiden. Vi får mer belöning av att be i grupp i en moské än av att be ensamma i hemmet. Muslimer träffas på stora fält för att be Eid bönen, för att träffas och umgås tillsammans. Muslimer i hela världen gör Hadj på ett ställe för att träffas. Det är därför dags för Nordens muslimer att skapa en arena där alla träffas och möts.
Vi ber er att göra Duaa för oss, för att vi ska klara av denna satsning.

Har du fler frågor? Tveka inte att skicka de till Mustafa med en gång.

Skriv till: mustafa@ungamuslimer.se