Besökare

Det är av ytterst vikt för oss att du som deltagare får maximal nytta och känner dig en del av Muslimska Familjedagarna, därför vill vi påminna dig om några allmänna regler för allas trevnad.

Rekommendationer:

  • Att passa tiden, närvara och följa rekommendationerna är ett bevis på ditt aktiva deltagande i MFD, vilket du också belönas för av Allah.
  • Maten serveras vid bestämda tidpunkter, var därför uppmärksam

Att ta med till konferensen:

  • Koranen och en bönematta
  • Anteckningsblock och penna
  • Sovsäck och liggunderlag (För de som ska övernatta i de allmänna övernattningsplatserna)
  • Gymnastikkläder till barnen som ska på fritid
  • Dina frågor som du söker svar på

Utöver rekommendationerna vill vi tillägga följande:

  • Utdelning av broschyrer och informationsmaterial får inte ske under konferensen.
  • För försäljningsrättighet m.m. se Utställare.
  • Respektera reglerna i moskén vid övernattning; bl.a. rökförbud, att inte äta mat i bönsalen m.m.