Fritids

Fritids är en av de prioriterade områden under Muslimska Familjedagarna. Det är inte enbart vuxna och ungdomar som kommer få njuta av dessa tre dagar, även barnen kommer att få en oförglömlig påskhelg med oss. På fritids kommer vi att erbjuda en massa olika aktiviteter för barn, så som hoppborgar, sumobrottning, pyssel, ansiktsmålning och annat roligt. I år kommer vi även fokusera på kunskaps delen då vi erbjuder dagliga påminnelser som är anpassade för barnen. För de allra minsta kommer det att finnas schemalagda aktiviteter som mestadels är underhållning där föräldrarna ska närvara. Fritids är för dig som är mellan 6 till 13 år gammal, och för barn som är yngre än 6 år kommer det finnas möjligheten att leka tillsammans med sina föräldrar i lilla barnhörnan i fritids.