Logi

Våra ärade deltagare som reser till Stockholm för Muslimska Familjedagarna förväntas ordna övernattningsplatser på egen hand. Från MFD:s sida erbjuder vi enkla övernattningsplatser och transport till och från Stockholmsmässan mot en avgift på 100 kr, oavsett om man övernattar en natt eller tre. Vi rekommenderar våra ärade deltagare att nyttja hotellerbjudandet som ger dig en mycket bra komfort till bra pris.

De allmänna övernattningsplatserna:

 • Du betalar din logiavgift på plats i mässan.
 • Transporten mellan övernattningsplatserna och Stockholmsmässan sker en gång per dag. Missar man transporten innan programmet eller på kvällen efter programmet, eller om bussarna blir fulla får man ta sig till och från på egen hand.
 • Det är möjligt för grupper (män och kvinnor) att övernatta i Stockholms Moské dagen innan första konferensdagen och sista dagen av eventet.

Regler och bestämmelser under övernattningen

 • Om man inte kan ordna övernattningsplats och vill övernatta i våra allmänna övernattningsplatser måste man anmäla sig via mejl till logiansvarige och betala avgiften.
 • Glöm inte att du är på en muslimsk samling. Du förväntas därför leva upp till profetens fromma uppförande och Akhlaq.
 • Du skall i första hand följa de anvisningar som de ansvariga ger.
 • Är du under 18 år måste en målsman följa med, är ni en grupp under 18 år måste ni ha en ansvarig som följer med.
 • Logi ansvarige äger rätt att avvisa dig från övernattningslokalen vid misskötsel eller vid dåligt beteende.
 • Vid misskötsel av lokalen kommer MFD kräva av dig en ersättningssumma!
 • Tänk på att de andra som övernattar i samma lokal, det är viktigt att man inte stör omgivningen.
 • Det är förbjudet att röka inomhus och den som gör detta kommer att debiteras 20.000 kr som är kostnaden för alarmutryckning. Behöver man röka får man göra det innan dörrarna låses kl 23:30.
 • Tänk på hygien! Nedskräpning är ej tillåtet.
 • Mat får endast ske på angiven plats.
 • Det är viktigt att följa tiderna som gäller.

OBS! Logivärdarna ansvarar inte för att väcka deltagarna. Alla förväntas planera sin tid på egen hand och hålla programmets tider.

Logiansvarige:
info@muslimskafamiljedagarna.se